Draco Beton Katkıları

 

CF

AERMIX - Draco Draco - AERMIX AERMIX
Hava sürükleyici beton katkısı

TANIM

AERMIX, harekete geçirici özel bileşenleri sayesinde çimento hidratasyonunda etkili olan, kullanıma hazır, hava sürükleyici beton katkısıdır.
AERMIX , kullanılan beton içerisine hava kabarcıkları yayarak çalışabilirliği artırır ve karışım suyunu azaltır. Buna bağlı olarak mukavemetlerde artış görülür.

%0.5 üzeri kullanımlarda, kullanım dozajına ve çimento miktarına bağlı olarak, betonun birim ağırlığında ve mukavemetinde azalma olur.
Örnek olarak; %2 AERMIX kullanımında betonun birim ağırlığı ortalama %30 düşer.

STANDARTLAR

ASTM C-260 ; TS EN 934-2, çizelge 5
Bayındırlık Poz. No: 04.613/1-G

KULLANIM ALANLARI

AERMIX , su geçirimsiz beton istenilen yapılarda, donma çözülmeye maruz yapılarda ve kaliteli beton istenilen tüm yapılarda kullanılır. Örnek olarak;

 • Hazır betonda.
 • Hafif agrega içeren hazır betonda.
 • Pompalanabilir betonda.
 • Kütle betonlarında.
 • Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar.
 • Suya maruz temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel, yol, kanal, havaalanı pistleri gibi yapılarda.
 • Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonda.

ÖZELLİKLER

 • Düşük su / çimento oranlı beton.
 • ( kullanılan agregaya bağlı olarak % 5 - 10 )
 • Ayrışmayan, kohesiv ve akışkan beton elde edilir.
 • Betona hava sürükleyerek dona karşı ve buz çözücü tuzların etkilerine karşı direnci artırır.
 • Betonun mukavemetini artırır.
 • İyi işlenebilen ve düzgün yüzeyli beton.
 • Hava sürükleyici katkı olması nedeni ile zor pompalanan betonun pompalanmasını çok daha kolaylaştırır.
 • Dayanımlı ve geçirimsiz beton elde edilmesini sağlar.
 • Klor içermez. Donatıya zarar vermez.

MUKAVEMET

Katkı kullanılmamış bir betona kıyaslanıldığında AERMIX kullanımı ile su / çimento oranındaki azalma sonucu betonun ilk ve nihai mukavemetlerinde artış olur.
Fazla kullanımda betonun birim ağırlığı ve mukavemeti düşer.

İŞLENEBİLİRLİK

AERMIX kullanımından sonraki işlenebilirlik zamanı, uygulanan dozaja, çimento çeşidi ve dozajına, kullanılan agregaya ve çevre sıcaklığına bağlı olarak değişir.
İşlenebilirlik değerini belirlemek için sahada deneme yapılmalıdır.

SARFİYAT VE KULLANIM

AERMIX dozaj aralığı çimento ağırlığının % 0.05 – 0.15
ve beton karışım suyuna direk eklenerek kullanılır.
Bu dozaj aralığında betondaki hava sürükleyici oranı
% 2 – 6 olur.
Kullanılacak dozaj, karışımda kullanılan çimento, agrega,
su / çimento oranı, fly ash ve ortam ısısına bağlı olarak değişebilir.
Bu yüzden kullanılması gereken dozajı belirlemek için sahada önceden deneme yapılması gerekir.
Betondaki hava miktarındaki artış, beton dayanımlarını olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden katkı ile yapılan beton basınç dayanımlarının denemesi yapılmalıdır.

UYUM

AERMIX aşağıdaki malzemeler ile birlikte kullanılabilir.

 • Portland ve diğer çimento çeşitleri ve sınıfları.
 • Silika fume – silis dumanı.
 • Fly ash – uçucu kül.
 • Sentetik – polipropilen elyaflar, Çelik tel donatıları.
 • Beton kür malzemeleri.
 • Süper ve normal akışkanlaştırıcı beton katkıları. (Diğer katkılarla birlikte kullanılıyorsa karışıma ayrı ayrı eklenmelidir)

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 220 kg varil, 1000 kg IBC, dökme.
Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Ürün donarsa +20oC bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.