Draco Su Yalıtım Ürünleri
 

CF

BITUSER 2M - Draco Draco - BITUSER 2M BITUSER 2M
2 bileşenli, polimer modifiye, bitüm esaslı, mala ile sürme su yalıtım malzemesi

TANIM

BITUSER 2M, çimento ve polimer modifiye bitüm esaslı,
2 bileşenli, soğuk uygulamalı, tüm yatay ve dikey yüzeylerde mala ile uygulanabilen su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

 • Yer altı ve yer üstü yapıların dış yüzeylerinin nem, rutubet, su ve basınçlı suya karşı yalıtımında.
 • Teras, çatı ve balkon, temel, perde, istinat duvarlarında.
 • Bodrumlarda, yeraltı otoparklarda.
 • Islak hacimlerin yalıtımında.
 • Beton, tuğla, briket, hafif beton, sıva, şap yüzeylerinde.
 • Üzeri koruma altına alınmış bina dış yüzeylerinde.
 • Atık su kanal dış yüzeylerinde.

ÖZELLİKLER

 • Yüksek elastikiyet ve çatlak örtme kapasitesine sahiptir.
 • Solvent veya zararlı maddeler içermez, ekolojiktir.
 • Derzsiz, eksiz kaplama yapılır.
 • Yüksek yapışma gücü vardır.
 • Bitki kökleri ve mikroorganizmalar, dayanıklıdır.
 • Toprak nemi, rutubet, su ve basınçlı suya karşı kesin izolasyon sağlar.
 • Klor, sülfat, tuz çözeltileri, zayıf asitler ve normal toprakta bulunan maddelere dayanıklıdır.
 • Donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg (22 kg A + 8 kg B) kaplarda.
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması
Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı ve toz, yağ, boya, kür gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmalıdır.
Harç artıkları, gevşek zeminler temizlenmeli, çatlak ve bozuk yerler tamir edilerek seviyeye getirilmelidir.
Boşluklar, malzemenin balonlaşmasını önlemek için harç ile doldurulmalıdır. Hareketli yapı derzleri yalıtım bandı ile kenarları yapıştırılarak kaplanmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey kuru veya nemli olabilir(serbest su olmamalıdır). Çok sıcak ortamlarda kuru yüzey hafif nemlendirilmelidir.
Astarlama
Çok iyi bir yapışma elde etmek için (A+B karıştırılmış) malzeme 1:5 oranında sulandırılıp düşük devirli matkap ile karıştırılarak astar olarak fırça ile uygulanır. Astarlamada ortalama malzeme sarfiyatı 50-80 gr/m2 (250-400 gr/m2 sulandırılmış). Yeterli yüzeylerde astarsız uygulanabilir.
Karıştırma
BITUSER 2M, iki bileşenli kombi kaplardadır.
Toz kısım, sıvı-bitümlü kısma mikser ile yavaş yavaş karıştırılarak eklenir ve malzeme kütlesiz, homojen bir karışım elde edilene kadar 3-4 dakika karıştırılır.
Yaklaşık 3-5 dakika dinlendirdikten sonra tekrar 30 saniye kadar karıştırılarak uygulamaya geçilir. Toz ve sıvı miktar ölçüleri birbirleri ile dengelidir ve değiştirilmemelidir.

Uygulama
BITUSER 2M uygulamasına, astarlamadan 3-4 saat sonra başlanılmalıdır. Uygulama mala ile 1 -2 kat yapılabilir.
2. kat, 1. kat kurumadan hemen uygulanmalıdır.
Uygulanan malzeme (1-2 kat) sertleştikten sonra tekrar üzerine başka kat yapılmamalıdır.
Malzeme uygulandıktan sonra yüzey 24 saat süre ile yağmur gibi dış etkenlerden korunmalıdır.
Basınç ve yüke maruz yerlerde, köşelerde malzeme 2 kat olarak ve 1 ve 2. kat arasında mesh-file kullanılmalıdır.

Koruma tabakası
BITUSER 2M uygulanan yüzeyler uzun süreli gün ışığı (U.V) ve topraktan gelebilecek keskin parçalara karşı ısı plakaları gibi levhalar ile korunmalıdır.
Bina çevre dolguları uygulamadan 24-48 saat sonra yapılır.

Uyarı
Üzerinde trafik olacak yüzeylerde malzemeyi kullanmayınız.

SARFİYAT                                                         Kg / m² mm

Toprak üzeri yüzey yalıtımı (1 kat)

1.5
1.2

Islak zemin, banyo, teras yalıtımı (1kat)

1.5
1.2

Toprak nemine karşı yalıtım (1-2 kat)

2.0
2.5

Alçak basınçlı su yalıtımı (2 kat)

4.0
3.3

Yüksek basınçlı su yalıtımı (2 kat)

8.0
6.8

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır.

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk (karışım)

1.09 ±0.02 gr / cm3

Uygulama ısısı

+5oC / +35oC

Servis sıcaklığı

-20oC / +80oC

Tava ömrü

60 dakika (+20oC)

İlk kuruma

2-4 saat

Nihai kuruma süresi

1-4 gün

Yapışma

> 0.2 N / mm2

Geçirimsizlik

Tam geçirimsiz

Tuzlara karşı direnç

Tam dirençli

Çatlak köprüsü

> 10mm

Uygunluk

DIN 18195