Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

DARASHIELD FRP - Draco Draco - DARASHIELD FRP DARASHIELD FRP
Yapısal güçlendirme için karbon lifli plaka

TANIM

DARASHIELD FRP, beton, ahşap ve yığma yapıların güçlendirilmesi için haricen yapıştırılıp donatı olarak kullanılan karbon lif donatılı polimer plakadır.

KULLANIM ALANLARI

 • Betonarme kiriş ve döşemelerin yük taşıma kapasitesini artırılmasında.
 • Betonarme kiriş ve döşemelerin eğilme dayanımının artırılmasında.
 • Betonarme kolonların basınca karşı güçlendirilmesinde.
 • Fazla sehim yapan kiriş ve döşemelerin rijitliğinin artırılmasında.
 • Eksik donatı takviyesinde.
 • Yapısal güçlendirmede.
 • Betonarme döşemelere monte edilmiş makinelerin neden olduğu titreşimlerden doğan gerilmelerin önlenmesinde.

ÖZELLİKLER

 • Hafif olduğundan yapıya ilave yük getirmez.
 • Hızlı ve kolay uygulama yapılabilir.
 • Uygulamada binanın boşaltılmasına gerek olmadığından yapı çalışmaya devam ederken güçlendirme yapılabilir.
 • Yük taşıma kapasite artışı sağlar.
 • Döşeme ve kirişlerde oluşan sehimleri azaltır.
 • Yüksek çekme dayanımlarına sahiptir.
 • Korozyon riski yoktur.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

50 metre rulo.
Ambalajı açılmadan serin, kuru ve güneş görmeyen yerde,
+5oC/+35oC arasında depolandığında raf ömrü sınırsızdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 • Uygulamada koruyucu eldiven, gözlük kullanılmalıdır.
 • EPOBETON 2T yapıştırıcının cilt, göz, ağız ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasta bol su ile yıkanmalı, göz ile temas veya yutulması halinde derhal doktora başvurulmalıdır.
 • Uygulama sırasında ortam havalandırılmalıdır.

UYGULAMA

Plaka ile kaplanacak yüzeyin kalitesi

 • Uygulama yapılacak yüzey düzeltilmeli, yüzeydeki farklılıklar 0,5 mm’den fazla olmamalıdır.
 • Yüzeyin çekme dayanımı en az 1.5 N/mm2 olmalıdır.
 • Uygulama yapılacak betonun yaşı ez 28 gün olmalıdır.

Yüzey hazırlığı
Beton yüzeyler

 • Yüzey toz, yağ, boya, kür, su itici gibi yapışmayı önleyen maddelerden arındırılmalıdır.
 • Yüzeydeki nem oranı %5’i geçmemelidir.
 • Yüzeydeki çatlak-boşluklar, karbonlaşma veya korozyona uğramış kısımlar tamir edilip temizlenmelidir.
 • Tamiratlarda REPACEM 30T, REPACEM 80T, EPOBETON 3T tamir malzemeleri kullanılabilir.

Ahşap yüzeyler

 • Gerekirse zımpara ile düzlenip tozdan arındırılmalıdır.

Çelik yüzeyler

 • Gerekirse kumlama ile yağ, pas ve yapışmayı engelleyici maddelerden arındırılmalıdır.
 • Çelik yüzeyde korozyona karşı korunma istenirse, yapıştırmadan önce korozyon önleyici astar kullanılabilir.

Plaka hazırlığı

 • Öngörülen ölçülerdeki plakaların yüzeyleri tiner ile temizlenip kuruduktan sonra uygulamaya başlanmalıdır.

Uygulama

 • Plakaların pürüzsüz yüzeyine EPOBETON 2T yapıştırıcı 1-1.5 mm kalınlık yapacak şekilde spatula ile sürülür.
 • Şayet, uygulama yapılacak yüzeye astar uygulanmışsa, bu astarın üzerine de EPOBETON 2T epoksi yapıştırıcı 1-1.5 mm kalınlık yapacak şekilde spatula ile sürülür.
 • Plakalar lifleri doğrultusunda hafifçe gerilerek ve şişme yapmayacak şekilde sabitlenir.
 • Daha sonra karbon plakalar üzerine rulo ile bastırılarak plaka ile yüzey arasındaki boşluk giderilmelidir.

Plakaların korunması

 • Plakalar direk güneş ışığı, yağmur gibi etkenlere karşı REPACEM serisi harçlar veya EPOGUARD ile 7 gün içinde kapatılmalıdır. Yangına karşı dayanım istenildiğinde uygun malzeme ile kaplanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DARASHIELD FRP TİPLERİ

50x1,2
50x1,4
100x1,2
100x1.4
120x1,2
120x1,4

Kalınlık (mm)

1,2
1,4
1,2
1,4
1,2
1,4

Genişlik (mm)

50
50
100
100
120
120

En kesit alanı (mm2)

60
70
120
140
144
168

Elastisite modülü (N/mm2)

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Çekme dayanımı (N/mm2)

2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900

Çekme dayanımı (N)

174.000
203.000
348.000
406.000
417.600
487.200

Kopma uzaması %

> 1.35

> 1.35

> 1.35

> 1.35

> 1.35

> 1.35