Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

EPOBETON 2TX - Draco Draco - EPOBETON 2TX EPOBETON 2TX
Epoksi esaslı yapıştırıcı

TANIM

EPOBETON 2TX, iki bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, macun kıvamında, epoksi yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • Her türlü çelik, beton, ahşap, mermer gibi yüzeylerin üzerine seramik, fayans, granit gibi kaplamaların yapıştırılmasında.
 • Her türlü çelik, beton, ahşap, mermer gibi yüzeylerin birbirlerine yapıştırılmasında.
 • Duvar çinilerinin yapıştırılmasında.
 • Eski beton ile yeni betonun yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

 • Tiksotropik/mala kıvamında olduğundan sarkma yapmaz.
 • Beton, metal, tahta, taş gibi yapılara güçlü yapışma.
 • Rötre yapmaz. (non-shrink).
 • Esnektir.
 • Çökme ve tortulaşma yapmaz.
 • Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.
 • Titreşime dayanıklıdır.
 • Aşınma direnci yüksektir.
 • Astar gerektirmez.

TEKNİK VERİLER

Özgül ağırlık

1.65 ± 0.05 kg/lt (A+B)

Renk
Gri

Tava ömrü

45 dakika (200C)

İlk sertleşme

12-18 saat (200C)

Tam kürlenme

7 gün (200C)

Uygulama ısısı

+50C / +300C

Servis ısısı

-250C / +900C

Çeliğe yapışma

> 2,5 N/mm2 (28gün,200C)

Betona yapışma

< 2,5 N/mm2 (28gün,200C)

Basınç mukavemeti

> 35 N/mm2 (7gün,200C)

Eğilme mukavemeti

> 25 N/mm2 (7gün,200C)

AMBALAJ VE DEPOLAMA

5 kg set. ( 2,50 kg (A) + 2,50 kg (B) )
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

 • Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağ, pas, boya gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır.
 • Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi kuru veya hafif nemli olmalıdır.
 • Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir.

Malzemenin karıştırılması

B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 3-4 dakika düşük hızlı bir karıştırıcı ile karıştırılır.
Tava ömrü göz önünde bulundurularak gerektiği kadar malzeme karıştırılmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda malzemenin tava ömrü azalır.

UYGULAMA

 • EPOBETON 2TX, karıştırma işleminden hemen sonra spatül veya mala ile yüzeye uygulanır.
 • Uygulama kalınlığı beher katta 0,5 – 3,0 mm arasında olmalıdır.
 • İlave kat uygulamalar bir önceki tabaka sertleştikten sonra yapılmalıdır. (18-24 saat)
 • Yapıştırma işlemlerinde; ürün iki malzeme arasında kullanılıyor ise her iki yüzeye de sürülmelidir. İstenilen kalınlık uygulandıktan sonra yapıştırılacak parçaların, polimerizasyon tamamlana kadar, birbiri üstünde basılı tutulmaları gerekir.

SARFİYAT

1.65 kg / m2 / mm

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasta doktora başvurulmalıdır.