Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

EPOBETON 3TR - Draco Draco - EPOBETON 3TR EPOBETON 3TR
Epoksi esaslı, yapısal, tiksotropik kıvamda yapıştırma ve tamir harcı

TANIM

EPOBETON 3TR , üç bileşenli, solventsiz, çekme ve büzülme (rötre) yapmayan, yatay ve düşey yüzeylere uygulanan, mala kıvamında, 4-50mm kalınlıkta uygulanabilen epoksi esaslı tamir harcıdır.

Bayındırlık Poz. No: 04.613/8-b

KULLANIM ALANLARI

 • Betonarme yapı elemanlarının onarımında.
 • Çelik kolon ile beton arasındaki boşluklarda.
 • Prekast, donatılı betonların çatlak tamiratında.
 • Zemin tamirat ve düzleme işlerinde.
 • Çelik yapı elemanlarının betona ankrajlanmasında.
 • Beton, çelik gibi yapı elemanlarının sabitlenmesinde.
 • Köprü mesnetlerinde.

ÖZELLİKLER

 • Yüksek aşınma ve darbe direnci.
 • Beton, çelik, tahta, taş gibi yapılara yüksek yapışma.
 • Rötre yapmaz. (non-shrink).
 • Çökme ve tortulaşma yapmaz.
 • Kuru veya hafif nemli ortamlarda uygulanabilir.
 • Madeni yağlar, petrol, asit ve suya karşı geçirimsizlik.
 • Titreşime dayanıklıdır.
 • Astar gerektirmez.
 • 24 saat içinde yaya, 7 gün içine ağır trafiğe açılabilir.

TEKNİK VERİLER

Karışım yoğunluğu

2.05 ± 0.05 kg/litre

Tava ömrü

30 dakika (200C)

İlk sertleşme

6 saat (200C)

Tam sertleşme

7 gün (200C)

Uygulama ısısı

+50C - +400C

Servis sıcaklığı

-150C - +800C

Basınç mukavemeti

> 40 N / mm2 (1 gün)

 

> 70 N / mm2 (7 gün)

Eğilme mukavemeti

> 15 N / mm2 (1 gün)

 

> 25 N / mm2 (7 gün)

Betona yapışma

> 2 N / mm2 (7 gün)

Çeliğe yapışma

> 2,5 N / mm2 (7 gün)

Renk
Gri

AMBALAJ VE DEPOLAMA

10 kg. set halindedir. ( 3,75 kg A + 1,25 kg B + 5,0 kg C )
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması
Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli, gerekirse pürüzlendirilmeli ve yağ, pas, boya, toz gibi yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Uygulanacak beton minimum 28 günlük olmalı ve beton yüzeyi kuru/hafif nemli olmalıdır.
Çelik yüzeyler parlak metal çıkana kadar kum ile püskürtülmeli veya fırça ile temizlenmelidir.
Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir.

Malzemenin karıştırılması
B bileşeni A bileşeninin içine eklenerek 1-2 dakika düşük devirli karıştırıcı ile karıştırılır. Sonra kuru ve toz haldeki C bileşenini ekleyerek homojen bir karışım elde edene kadar ve hava kabarcıkları yaratmayacak şekilde, yaklaşık 3-4 dakika karıştırın.

Uygulama

 • EPOBETON 3TR, karıştırma işleminden hemen sonra mala ile uygulanır. ( 4 – 50 mm )
 • Sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlar 48 saat süreyle dış etkilerden korunmalıdır.
 • Uygulama kalınlığı beher katta en fazla 5 cm olmalı, ilave katlar bir önceki tabaka sertleştikten sonra, ortalama 4-5 saat sonra yapılmalıdır.

SARFİYAT

1 mm kalınlık için 2.05 kg / m2

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karıştırma ve uygulama sırasında ürünün cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde su ile yıkanmalı, göz ile temasında derhal doktora başvurulmalıdır.