Draco Beton Katkıları

 

CF

EXPAN 100 - Draco Draco - EXPAN 100 EXPAN 100
Betonu genleştiren toz katkı

TANIM

EXPAN 100 , betonun hacmini genleştiren ve çekme-büzülmeyi önleyen toz halde beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

  • Donatılı betonlarda.
  • Öngermeli betonlarda.
  • Prekast betonda.

EXPAN 100, donatısız betonlarda, çelik tel takviyeli betonlarda veya hassas harçlarda kullanılamaz.

ÖZELLİKLER

Beton karışımlarında, beton dökümünün hemen ardından başlayan beton suyu hidratasyonu sonucu beton geriliminden dolayı büzülme, ve büzülmenin sonucu olarak betonda boşluklar ve çatlaklar meydana gelir. (kütle betonları hariç)

Betonda oluşan bu boşluklar betonun estetiğini ve uzun ömürlü olmasını olumsuz yönde etkiler.

Doğru oranlarda kullanılan EXPAN 100, betondaki büzülme oranında, betonun hacmini artırarak büzülmeyi önler.

Betondaki büzülme olayını etkileyen diğer bir faktörde betondaki su / çimento oranıdır.
Bu yüzden EXPAN 100 ile birlikte betona süper akışkanlaştırıcı FLUICON beton katkıları kullanılmalıdır.

Sonuçta süper akışkanlaştırıcı FLUICON katkılar, betondaki
su / çimento oranını düşürürken EXPAN 100 katkısı nihai büzülmeyi önler.

FLUICON ve EXPAN 100 katkılarının kullanımı ile elde edilen betondaki en önemli avantajlar ;

  • Su yalıtımlı bir beton elde edilmiş olunması.
  • Betondaki çelik donatının korozyona karşı korunması.
  • Beton yapıda daha az derze gerek duyulması.
  • Beton ömrünün daha uzamış olması.

UYUM

EXPAN 100, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir.

  • Portland ve diğer çimento çeşitleri.
  • Akışkanlaştırıcı, süper akışkanlaştırıcı beton katkıları.

SARFİYAT

EXPAN 100 kullanım oranı; 10 – 40 kg / m3
(genelde çimento ağırlığının % 6 oranında)

EXPAN 100 kullanım oranı betonda kullanılan çimento çeşidine, agrega özelliklerine, su / çimento oranına, süper akışkanlaştırıcı çeşidine, ortam ısısına, kürleme amacı ile yapılan uygulamaya ve yapı türüne göre değişir.

Az dozajda kullanılan EXPAN 100 çekmeyi önleyemediği gibi fazla dozajda kullanılan EXPAN 100 aşırı hacim genleşmesine yol açar.
Doğru dozajı belirlemek için kullanılan çimento ve agregalar ile deney yapılmalıdır. Bu veriler yoksa, teorik çekme hesaplanarak tahmini dozaj belirlenir.

KULLANIM

EXPAN 100, beton karıştırıcısı içine çimento ile birlikte karıştırılır ve diğer beton bileşenleri ile minimum 5 dakika karıştırılır.

KÜRLEME

EXPAN 100 kullanımı betonda oluşabilecek çekme ve çatlaklar önlensede, bilhassa hava sirkülasyonuna maruz alanlarda, soğuk ve sıcak ortamlarda kür uygulaması yapılmalıdır.
Kür uygulamaları kimyasal kür maddeleri ile veya beton dökümünden hemen sonra polietilen naylon veya ıslak çuval ile yapılabilir.
Buhar kürleri, beton dökümünden 2 saat sonra 600 C ısıyı geçmemek kaydı ile yapılmalıdır.
150 C altındaki ısılarda kürleme süresi uzatılmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

12 kg torba.
Orijinal paketinde, +50C / +250C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan korunduğu depolandığı zaman raf ömrü en az 6 aydır.