Draco Beton Katkıları

 

CF

HYDROCON C40 - Draco Draco - HYDROCON C40 HYDROCON C40
Betonda kapiler etkili kristalize su geçirimsizlik katkısı

TANIM

HYDROCON C40, betondaki gözenek ve kapiler boşlukları içerdiği kimyasallar ile doldurarak yapısal su geçirimsizlik sağlayan beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • Su depoları, barajlar, arıtma tesisleri, havuzlar.
 • İçme suyu depolarında.
 • Temel betonu, istinat duvarı, köprü, tünel ve kanallarda.
 • Kimyasal ve çevresel etkilere dayanımlı betonlarda.
 • Kütle betonlarında.
 • Prekast elemanlarda.

ÖZELLİKLER

 • Betonda agresiv kimyasallara dayanım artar.
 • Betonun sülfirik asit ve sülfata karşı dayanımını artırır.
 • Betonun donma çözülme dayanımını artırır.
 • Betondaki donatının korozyonunu yavaşlatır.
 • Korosiz etkisi yoktur. Donatıya zarar vermez.
 • Klor içermez.
 • Betonda kapiler su geçirimsizlik etkisi kalıcı ve yapısaldır
 • 14 bar’a kadarki su basıncına dayanıklıdır.
 • Positif ve negatif yönden gelen su basıncına dayanıklıdır.
 • Betonda daha sonra oluşabilecek çatlak ve kapiler boşlukları doldurur. (max. 400 mikron).
 • İçme suyu depolarında kullanılabilir. Zehirli değildir.
 • Betonun erken ve nihai basınç dayanımını artırır.

UYUM

HYDROCON C40, aşağıdaki maddelerle birlikte kullanılabilir;

 • Portland çimento, uçucu kül, cüruf.

Diğer beton katkıları ile birlikte kullanmadan önce deneme yapınız ve teknik servisimize danışınız.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 250 kg varil, 1200 kg IBC.
Orijinal paketinde, kuru ve korunaklı yerlerde en az +80C depolandığı zaman raf ömrü 1 yıldan fazladır.
Düşük ısılarda ürün kristalleşip donarsa +20oC’de bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp kullanılabilir.
Uzun süreli depolamada malzeme kullanılmadan önce karıştırıcı ile iyice karıştırılıp kullanılmalıdır.

GÜVENLİK VE EMNİYET

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.
Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kullanım sırasında eldiven kullanılmalıdır.

DOZAJ

Su : çimento oranı

Kullanım

(Çimento ağırlığının)

< 0.50

% 2

> 0.50

% 3

HYDROCON C40 katkısının etkili olabilmesi için betondaki su / çimento oranının en fazla 0.55 olması gerekir.

KULLANIM

Hazır beton santralinde beton karışım suyu ile birlikte;

 • Karışım suyunun %70 kullanımından sonra HYDROCON C40 katkısı betona eklenir. Homojen bir karışım ve istenilen işlenebilirlik elde edene kadar iyice karıştırılır.

Hazır beton santralinde tranmikserdeki beton üzerine;

 • Transmikserdeki hazır beton üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış HYDROCON C40 katkısı yavaşça eklenip en az 5-10 dakika karıştırıldıktan sonra beton mikser kamyonu çıkabilir.

 Şantiyede transmikserdeki yaş hazır beton içine:

 • Transmikserdeki hazır beton üzerine, transmikser dönerken, sulandırılmış HYDROCON C40 katkısı yavaşça eklenip en az 10-15 dakika karıştırıldıktan sonra beton dökülür.

Prekast beton santralinde:
HYDROCON C40 katkısı, karışım suyu ile birlikte veya en son bileşen olarak betona ilave edilir.

UYARI

 • HYDROCON C40 katkısı su içerdiğinden ve katkı ilavesinin toplam beton su/çimento oranında artış göstereceğinden dolayı, kıvam sınıfı beton santralinde bir alt sınıf olarak üretilmelidir. Böylece şantiyedeki beton döküm yerinde HYDROCONC40 katkısı eklendiğinde istenilen bir üst kıvam sınıfı elde edilecektir.
 • Malzeme yapısından dolayı dozajlama aparatında kabuklaşma/kristallenme olabilir. Bu yüzden aparatlar düzenli olarak iyice yıkanmalıdır.
 • Mikserde oluşabilecek kabuklaşma/kristallenmeye karşı önlem alınmalıdır.
 • HYDROCON C40 katkısı eklendikten sonra yaş hazır beton ~45 dakika içinde işlenmelidir.