Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

REPACEM 35 - Draco Draco - REPACEM 35 REPACEM 35
Yüksek mukavemetli, çimento esaslı, akıcı kıvamda grout harcı

TANIM

REPACEM 35, kullanıma hazır, çimento esaslı, çekmesiz,
8 - 50 cm uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır.
Bayındırlık Poz. No: 04.613/3c

KULLANIM ALANLARI

 • Hafif ve ağır makine temel dolgular.
 • Yataklama, ‘grouting’ ve montaj ve tamir işlerinde.
 • Jeneratörlerde, dizel motorlarda, matbaa makinelerinde,
  kompresörlerde, vinçlerde, tartı makineleri, pompa,
  mermer kesme makinelerinde, kırıcılarda, gaz ve buhar
  türbinlerinde, kolon ve plastik kiriş montajında.
 • Çelik kolonların temele sabitlenmesinde.
 • Perde ve kolon başlıkların imalatında.
 • Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında.

ÖZELLİKLER

 • Yağ, klor, sülfat gibi kimyasallara dayanıklıdır.
 • Darbe, titreşim, statik-dinamik-termik basınca dayanıklı.
 • Geçirimsizdir.
 • Büzülme, çekme yapmaz. (non-shrink)
 • Donma çözülmeye dayanıklıdır.
 • Beton ve çelik donatıya yüksek yapışma gücüne sahiptir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +10C / +30C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

UYGULAMA

Makine ve temelin hazırlanması
Makine yerleştirilecek betondaki tüm gevşek parçalar temizlenmeli, yüzey hafif pürüzlü hale getirilmelidir.
Civata ve taban plakası yağ ve toz gibi maddelerden tamamen arındırılmalıdır.
Taban plakasına hava tahliye delikleri önceden açılmış olmalıdır.
Makine yerleştirilip terazisi ayarlandıktan sonra makine konumu hiç değiştirilmemelidir.
Ayar takozları daha sonra çıkarılacak ise hafifçe yağlanmalıdır.
Harcın dökümünden önce temel betonu komple suya doyurulmalı, uygulamadan evvel serbest su alınmalıdır.

Kalıpların hazırlanması
Kalıplar harca dayanıklı malzemeden yapılmalıdır. Harcın döküleceği taraftan, taban plakası ile kalıp arasında 15-20 cm döküm boşluğu bırakılmalıdır. Diğer taraftan da 5-10 cm boşluk bırakılmalıdır. Harç yüksekliği içinde en az 10 cm pay bırakılmalıdır. Büyük ebatlı plakalar için yükseklik 1.5 m olabilir ve işlenebilirliği artırmak için ilk parti döküm %5-10 su eklenerek akışkanlaştırılır.

Harcın hazırlanması
Beher m3 harç için 2100 kg REPACEM 35 gereklidir. Karıştırıcıya önce ekteki tabloda öngörülen minimum su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır. ( 25 kg toz ürüne 2.750 – 3.250 litre su ) REPACEM 35 hızlı ve kesintisiz bir şekilde suya eklenerek 4-5 dakika homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır. (Ekteki tabloda öngörülen sınırlar aşılmamak kaydı ile istenilen kıvam elde edilene kadar su eklenir).
Karışmış malzeme 3-4 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez yarım dakika kadar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Genelde yüksek ısılarda yapılan uygulamalarda üst sınır su miktarı, düşük ısılarda ise alt sınır su miktarına ihtiyaç
duyulur.

Harcın uygulanması
Montaj harcı yapılacak makinenin yakınında, harç sertleşene kadar başka makine çalıştırılmamalıdır.
Harç tek taraftan ve sürekli olarak dökülür.
Harç karşılıklı iki taraftan kesinlikle dökülmemelidir.
Harcın iyi doldurulması, esnek çelik bir kamçı ile plaka altında ileri geri hareketle sağlanabilir.
Uygulamadan sonra açıkta kalan kenarlar kırılmak istenirse harç sertleştikten sonra yapılmalıdır.
Ayar takozları 2 günden evvel alınmamalıdır.
Makine çalışmaya başladıktan sonra somun ve civatalar kontrol edilmeli ve iyice sıkılmalıdır.

Sarfiyat ; ~ 2100 kg / m3
Öneriler
Yüksek ısı ortamlarında ; torbayı gölgede saklayınız,
soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız.
Alçak ısı ortamlarında ; torbayı içerde saklayınız,
ılık karışım suyu kullanınız, makinenin termik ısısının
0C ‘dan düşük olmamasına dikkat ediniz.
0C ‘dan düşük ısıda kesinlikle uygulamayınız.

Kürleme
Yağmur, rüzgar ve direk güneş’e maruz yüzeyler 24-48 saat süreyle korunmalıdır.