Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

REPACEM 75 - Draco Draco - REPACEM 75 REPACEM 75
Yüksek mukavemetli, çimento esaslı, akıcı kıvamda grout harcı

TANIM

REPACEM 75, kullanıma hazır, çimento esaslı, çekmesiz,
1-10 cm arası uygulamalar için akıcı kıvamda montaj harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • Hafif ve ağır makina temel dolguları.
 • Yataklama, ‘grouting’ ve montaj işlerinde.
 • Jeneratörlerde, dizel motorlarda, matbaa makinelerinde, kompresörlerde, vinçlerde, tartı makineleri, pompa, mermer kesme makinelerinde, kırıcılarda, gaz ve buhar türbinlerinde, kolon ve plastik kiriş montajında.
 • Çelik kolonların temele sabitlenmesinde.
 • Perde ve kolon başlıkların imalatında.
 • Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında.

ÖZELLİKLER

 • Yağ, klor, sülfat gibi kimyasallara dayanıklıdır.
 • Darbe, titreşim, statik-dinamik-termik basınca dayanıklı.
 • Geçirimsizdir.
 • Büzülme, çekme yapmaz. (non-shrink)
 • Donma çözülmeye dayanıklıdır.
 • Beton ve çelik donatıya yüksek yapışma gücüne sahiptir.

SARFİYAT

19.5 kg / m2 / cm (1950 kg / m3)

UYGULAMA

Makine ve temelin hazırlanması
Makine yerleştirilecek betondaki tüm gevşek parçalar temizlenmeli, yüzey hafif pürüzlü hale getirilmelidir.
Civata ve taban plakası yağ ve toz gibi maddelerden tamamen arındırılmalıdır.
Taban plakasına hava tahliye delikleri önceden açılmış olmalıdır.
Makine yerleştirilip terazisi ayarlandıktan sonra makine konumu hiç değiştirilmemelidir.
Ayar takozları daha sonra çıkarılacak ise hafifçe yağlanmalıdır.
Harcın dökümünden önce temel betonu komple suya doyurulmalı, uygulamadan evvel serbest su alınmalıdır.

Kalıpların hazırlanması
Kalıplar harca dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
Harcın döküleceği taraftan, taban plakası ile kalıp arasında 15-20 cm döküm boşluğu bırakılmalıdır.
Diğer taraftan da 5-10 cm boşluk bırakılmalıdır.
Harç yüksekliği içinde 5-10 cm pay bırakılmalıdır.
Büyük ebatlı plakalar için yükseklik 1.5 m olabilir ve işlenebilirliği artırmak için ilk parti döküm %10 su eklenerek akışkanlaştırılır.

Harcın hazırlanması
Karıştırıcıya önce ekteki tabloda öngörülen minimum su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır.
( 25 kg toz ürüne 4.0 litre su )
REPACEM 75 hızlı ve kesintisiz bir şekilde karıştırılarak homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar suya eklenir.
Karışmış malzeme 3-4 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez yarım dakika kadar karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

Harcın uygulanması
Montaj harcı yapılacak makinenin yakınında, harç sertleşene kadar başka makine çalıştırılmamalıdır.
Harç tek taraftan ve sürekli olarak dökülür.
Harç karşılıklı iki taraftan kesinlikle dökülmemelidir.
Harcın iyi doldurulması, esnek çelik bir kamçı ile plaka altında ileri geri hareketle sağlanabilir.

Uygulamadan sonra açıkta kalan kenarlar kırılmak istenirse harç sertleştikten sonra yapılmalıdır.
Ayar takozları 2 günden evvel alınmamalıdır.
Makine çalışmaya başladıktan sonra somun ve civatalar kontrol edilmeli ve iyice sıkılmalıdır.

Öneriler
Yüksek ısı ortamlarında ; torbayı gölgede saklayınız,
soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız.
Alçak ısı ortamlarında ; torbayı içerde saklayınız,
ılık karışım suyu kullanınız, makinenin termik ısısının
0o C ‘dan düşük olmamasına dikkat ediniz.
0o C ‘dan düşük ısıda kesinlikle uygulamayınız.

Kürleme
Aşırı rüzgarlı, yağmur alan ve güneş güneşe maruz yüzeyler 24-48 saat süreyle su ile korunmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KARIŞIM SUYU MİKTARI

 
Kıvam

Slump ( UNI 8997 )

25 kg torbaya eklenecek su miktarı

Su miktarının toz ürüne göre %’si

Akışkan – Self levelling

> 55 mm

4 litre

 

%16

 

MEKANİK MUKAVEMETLER

 

%16 su oranı

Kıvam ( UNI 9417 )

Self levelling

Kürlenme

1 gün

3 gün

7 gün

28 gün

Eğilme mukavemeti N / mm2 (EN 196/1)

6.5
7
8
9-11

Basınç mukavemeti N / mm2 (EN 12190)

30-40
40-50
50-60
60-75

ÇELİĞE ADERANS (pull out)

Kürlenme

1 gün

7 gün

28 gün

Düz çelik N / mm2 (EN 1881)

4.3
5.7
5

Nervürlü çelik N / mm2 (EN 1881)

13.8
15.7
16.5

TEKNİK VERİLER

Yaş karışım yoğunluğu

~1950 kg / m3

Uygulama ısısı

+50C / +350C

İşlenebilirlik süresi

30-45 dakika ( 200C )

(Bleeding) kanama

Yok (UNI 8998)

Klor
İçermez

Su geçirgenliği

0.5kg.m-2.saat0-5

Plastik kıvamda genleşme

> 0.3% (UNI 8996)

Elastisite modülü

26.000 N / mm2 ( 7 gün ) , 30.000 N / mm2 ( 28 gün )

Çekme mukavemeti

> 3.6 N / mm2

Kimyasallara dayanım

Sülfat, klor, sülfür, karbondioksit gibi kimyasallara dayanıklı

Donma-çözülme tekrarına direnci

300 tekrardan sonra elastisite modülünde değişme yok

Servis sıcaklığı

-200C / +4000C

Betona yapışma

~ 6 N / mm2 ( 28 gün ) (EN 1542)

Uygulama kalınlığı

1 - 10 cm (10 cm üzeri uygulamalarda REPACEM 35 kullanılmalıdır)

Standart

EN 1504-3, R4 / EN 1504-9, ASTM C1107 Tip B,C

Bayındırlık Poz. No

04.613/3C