Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

REPACEM 80T SFR - Draco Draco - REPACEM 80T SFR REPACEM 80T SFR
Çelik tel takviyeli, yüksek mukavemetli, sülfata dayanıklı, tiksotropik tamir harcı (1.0 – 4.0 cm )

TANIM

REPACEM 80T SFR, kullanıma hazır, çimento esaslı, sülfata dayanıklı, geçirimsiz, büzülmeyen( non-shrink), lif takviyeli, yüksek erken ve nihai mukavemetler veren, polimer modifiye, tiksotropik-mala kıvamında yapısal tamir harcıdır.

STANDARTLAR

Bayındırlık Poz. No: 04.613/3b
EN 1504-3/R4 sınıf

KULLANIM ALANLARI

 • Tamir ve restorasyon gereken tüm betonarme, öngermeli ve donatılı beton yapıların onarımında.
 • Köprü ve viyadüklerde.
 • Sülfat ve klor’a maruz deniz suyu yapılarında,limanlarda.
 • Tie-rod delikleri ve karot boşluklarının doldurulmasında.

ÖZELLİKLER

 • Beton ve çeliğe yüksek aderans.
 • Donma-çözülmeye dirençli.
 • Kimyasallara, klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır.
 • Büzülme ve çekme yapmaz. (non-shrink)
 • Klor içermez.
 • Çelik tel ve Elyaf takviyelidir.
 • Geçirimsizdir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması
Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm gevşek parçalar kırılarak temizlenmeli ve yüzey pürüzlü hale getirilmelidir.
Yüzey kenarları dik olarak kırılmalı ve derinliği en az 1 cm olmalıdır.
Donatıdaki pas temizlenmeli, gerekirse yeni donatı eklenmelidir. Çelik donatı STEELCEM ile korunmalıdır.
Yüzeyde su akıntısı varsa RAPIDPLUG ani sertleşen tıkaç ile su sızıntı ve akıntıları önlenmelidir.
Yüzey yağ, boya gibi yapışmayı önleyen maddelerden tamamen arındırılmalıdır.

Yüzeyin suya doyurulması
Uygulamadaan önce yüzey suya doyurulmalı, uygulama sırasında yüzeydeki serbest su alınmalıdır.

Harcın hazırlanması
Karıştırıcıya önce ekteki tabloda öngörülen minimum su miktarı konulur ve karıştırıcı çalıştırılır.
( 25 kg toz ürüne 3.75 – 4.25 litre su )
pH değeri 5.5’dan düşük su kullanılmamalıdır.
REPACEM 80T SFR hızlı ve kesintisiz bir şekilde suya eklenir.
Torba boşaldıktan sonra 4-5 dakika homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
Ekteki tabloda öngörülen sınırlar aşılmamak kaydı ile istenilen kıvam elde edilene kadar su eklenir.
Tekrar 3-4 dakika daha karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Genelde yüksek ısılarda yapılan uygulamalarda üst sınır su miktarı, düşük ısılarda ise alt sınır su miktarına ihtiyaç duyulur.

Harcın uygulanması
REPACEM 80T SFR harcı mala ile veya püskürtülerek uygulanır.
Püskürtme uygulamalarda bazı yerlerde daha fazla harç birikimi olursa hemen tahta veya plastik bir aletle yüzey düzlenmelidir.
Hem mala hem de püskürtme uygulamada son düzleme ve bitirme, harç priz başlangıcında, tahta veya plastik mala ile yapılır.
REPACEM 80T SFR bir katta 1-4 cm uygulanabilir.
Daha fazla kalınlık istenilen uygulamalarda ikinci kat birinci kattan 30 dakika sonra yapılmalıdır. (>20oC)

Dikkat edilmesi gereken hususlar
Yüksek ısı ortamlarında ; torbayı gölgede saklayınız,
soğuk karışım suyu kullanınız, çabuk ve kesintisiz olarak sabah ve akşamüstü saatlerinde uygulayınız.
Alçak ısı ortamlarında ; torbayı içerde saklayınız,
sıcak karışım suyu kullanınız, öğle saatlerine doğru
uygulamaya başlayınız ve yapının dondan etkilenmemiş olduğuna dikkat ediniz.
REPACEM 80T SFR geniş yüzeylerde, son kat beton döşeme kaplaması olarak kullanılmamalıdır

Kürleme
Aşırı kuru, rüzgarlı ve direk güneş’e maruz ortamlarda yüzey korunmalıdır.

SARFİYAT

1.90 kg / m2 / cm (1900 kg / m3)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama ve karıştırma sırasında malzemenin cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım alınmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır.
Kullanım sırasında eldiven, koruyucu giysi / maske / gözlük kullanılmalıdır.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.
Orijinal paketinde, +100C / +300C’de kuru, korumalı ve havalandırılmış ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KARIŞIM SUYU MİKTARI

Kıvam

Slump (mm)

Uygulama

Beher 100 kg REPACEM 80 T SFR için su miktarı

 

 

 

En az

En fazla

Plastik
90
Mala

16 litre ( % 16 )

17 litre ( % 17 )

Plastik
70
Püskürtme

15 litre ( % 15 )

16 litre ( % 16 )

HARÇ KALINLIĞINA GÖRE KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama
Kalınlık
 
Mala

1.0 – 4.0 cm tek katta

(en fazla 10 cm, 3 kat)

1-2 cm kalınlıktaki uygulamalarda yüzey kenarları 1 cm derinlikte ve pürüz dişleri 0.5 cm olmalıdır.

2 cm‘den kalın uygulamalarda, yüzey ile arasında pay bırakılarak çelik hasır kullanılabilir. Çelik hasır üzerine kullanılacak REPACEM 80 T SFR en az 1 cm olmalıdır. İkinci kat birinci kattan 30 dakika sonra uygulanmalıdır.

(+20oC’den düşük ısılarda 90-120 dakika sonra uygulanmalıdır)

Püskürtme

1.0 – 4.0 cm tek katta

Hasır çelik kullanılmalıdır.

Yüzey düzleme ve bitirme plastik mala ile yapılmalıdır.

MEKANİK ÖZELLİKLER ( EN 196 / 1)

 

% 15 Su oranı

Kürlenme

1 gün

3 gün

7 gün

28 gün

Basınç mukavemeti (N / mm2)

37
54
65
77

Eğilme mukavemeti (N / mm2)

6,5
7,5
8,5
9,5

PRİZ ALMA SÜRESİ

Isı

Priz başlangıcı

Priz sonu

20 0C

3 saat

4 saat

40 0C

50 dakika

3 saat

 

TEKNİK VERİLER

Yoğunluk

1900 kg / m3

İşlenebilirlik süresi

30 dakika

Uygulama ısısı

+50C / +350C

Servis sıcaklığı

-300C / +900C

(Bleeding) kanama

Yok (UNI 8998)

Su geçirgenliği

Geçirimsiz

Donma – çözülme direnci

-18 + 50 C , 300 sefer , % 5 küçülme (ASTM C666)

Genleşme

7 gün ; > % 0.03 28 gün ; > % 0.035 ( UNI 8146-8147)

Çeliğe yapışma

~ 14 N / mm2 (düz demir) , ~ 30 N / mm2 (nervürlü demir)

Betona yapışma

2.0 N / mm2

Çekme mukavemeti

> 3.6 N / mm2 (28 gün)

Yüksek ısı dayanımı

+4000C kadar dayanıklı

Klor
içermez

Sülfata karşı dayanıklılık

Tam dayanıklı (ASTM C88)

Yağlara karşı dayanıklılık

40 0 C , 60 gün testlerinde tam dayanıklı