Draco Onarım Sıva Kaplama
 

CF

REPACEM TIXOTURA - Draco Draco - REPACEM TIXOTURA REPACEM TIXOTURA
Tarihi-eski yapılar için onarım harcı

TANIM

REPACEM TIXOTURA, tarihi yapılar ile uyumlu puzolonik kireç esaslı onarım harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • Tarihi – eski yapıların yapısal onarımında.
 • Yığma duvarların mantolanmasında.
 • Kemer ve tonozların mantolanmasında.
 • Duvar ve sıva onarımında.

ÖZELLİKLER

 • Eski ve tarihi yapılarla kullanılan malzemeler ile bütünlük sağlar.
 • Olumsuz ve ters kimyasal etki yaratmaz.
 • Mekanik dayanımı yüksektir.
 • Buhar ve nem geçirgenliğini bozmaz.
 • Çimento içermez.
 • Asbest içermez
 • Suda çözünür tuzları sınırlıdır.
 • Çiçeklenme direnci yüksektir.
 • Kapiler su emmesi düşüktür.

SARFİYAT

17 kg / m2 / cm

TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı

Pozzolanik kireç, doğal agrega

Su karışım oranı

Toz ürünün ~ %23

Dane boyutu

0-3 mm

Yoğunluk

~1.70 kg / lt

Kapiler su emme

0.2kg.m-2.saat0-5

Basınç dayanımı

>15 N/mm2

Elastisite modülü

16.000 N/mm2

Zemin sıcaklığı

+5oC / +40OC

Harcı kullanma süresi

30 dakika

Tam kürlenme

7 gün

AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.
Korumalı, kuru ortamlarda, +5oC / +30OC arasında, nem ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü en az 6 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

 • Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır.
 • Yüzey, aderansı önleyecek her türlü yağ, pas vb. diğer maddelerden arındırılmalıdır.
 • Su akıntıları uygun tıkaç malzemesi ile kapatılmalıdır.
 • Yüzey nemlendirilmeli, uygulamadan önce yüzeyde serbest su olmamalıdır.

Karıştırma

 • 20 kg. toz malzeme ~ 4.6 lt. su’ya eklenir.
 • Temiz bir kovaya gerekli su miktarı konur.
 • Üzerine gerekli toz ürün eklenerek karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.
 • Malzeme 5 dakika dinlendirildikten sonra son bir kez daha karıştırılarak uygulamaya geçilir.

Uygulama

 • REPACEM TIXOTURA, mala ile yüzeye 1-5 cm kalınlıkta sıvanır.
 • Harcın suyunu çekmesi beklenir.
 • Sıvacı fırçası ile harcın yüzeyine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile bitirilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Uygulama kalınlığı beher katta 1-5 cm olmalıdır.
 • İkinci kat uygulama, 1. kat tamamen kuruduktan sonra yapılmalıdır. Ancak, ilave kattan önce yüzey nemlendirilmelidir.
 • Açık alanlarda, rüzgarlı yerlerde ve direk güneş ışığı olan yerlerde yüzey en az 48 saat süre ile su veya ıslak çuval ile kürlenmelidir.
 • İstenildiğinde kuru malzeme içerisine ağırlıkça %30 civarında 5-20 mm temiz ve kuru agrega ilave edilip kalın uygulamalar için harç elde edilebilir. Bu uygulamada su miktarı %15 civarında artırılabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün göz, ağız ve cilt ile temas önlenmelidir.
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda ise doktora başvurulmalıdır.