Draco Su Yalıtım Ürünleri
 

CF

SEALJOINT - Draco Draco - SEALJOINT SEALJOINT
Su ile temas ettiğinde genleşen su tutucu derz bandı

TANIM

SEALJOINT, su ile temas ettiğinde hacim genleşmesi yaparak şişen, bentonit esaslı su tutucu derz bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

 • Yapı derzlerinde.
 • Su depolarında.
 • Havuzlarda radye ile perdelerin bileşim noktasında.
 • Temel, su yapıları, arıtma tesislerinde.
 • Tünel segmentlerinde.
 • Perde betonun temel beton ile birleştiği soğuk derzlerde.

ÖZELLİKLER

 • Hidrostatik basınca maruz tüm soğuk derzlerde kullanılır.
 • Su ile temasta genleşir, su olmadığı zaman eski haline döner.
 • Basınçlı su (5 bar’a kadar) dayanıklıdır.
 • Hacim değişikliğinde molekül yapısı bozulmaz.
 • Su ile karşılaşıp şiştiğinde taze betona zarar vermez.
 • Yağ, petrol, solvent, tuz gibi kimyasallara dayanıklıdır.
 • Mikro organizmalara karşı dirençlidir.
 • Zehirli değildir. İçme suyunda kullanılabilir.
 • Yatay ve düşey tüm yüzeylerde kullanılır.
 • Donma ve çözülmeden etkilenmez.
 • Korozyon, oksitlenme yapmaz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

T2005; 20x05mm kesitinde; 25 mt kutularda (5 rulo x 5 mt)
T2010; 20x10mm kesitinde; 25 mt kutularda (5 rulo x 5 mt)
T1530; 15x30mm kesitinde; 25 mt kutularda (5 rulo x 5 mt)
T2025; 20x25mm kesitinde; 30 mt kutularda (6 rulo x 5 mt)

Orijinal paketinde, +50C / +25C’de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü en az 18 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlanması

 • Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, boyadan, kür ve diğer maddelerden arındırılmalıdır.
 • Yüzey kuru veya hafif rutubetli olabilir.
 • Bant’ın uygulanacağı yüzey düz olmalı, düz değilse bant alttan desteklenmelidir.

Uygulama

 • Bant kesitin tam ortasına yerleştirilmelidir.
 • Bant’ın etrafındaki kalınlık donatılı betonda en az 10 cm, donatısız betonda en az 15 cm olmalıdır.
 • Bant’ın kesitin dışına veya kenarına gelmemeli, yerleştirme sırasında kesinlikle su ile temas etmemelidir.
 • Ek yerleri minimum 10 cm yan yana bindirilmelidir.
 • Malzeme çivi ile mekanik bir şekilde veya yapıştırılarak sabitlenmelidir. Yapıştırılırsa, yapıştırıcının tamamen kuruması beklenmeli, yaklaşık 1 gün sonra beton dökümüne başlanmalıdır.
 • Bant yerleştirildikten sonra üzerine taş veya herhangi bir kesici maddenin gelmemesine dikkat edilmelidir. Aksi halde su kaçakları olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Malzeme dilatasyon derzlerinde kullanılamaz.
 • Su ile karşılaştığında hacim genleşmesini yavaş yavaş sabit bir hızda yapar. Bu yüzden malzemenin genleşerek su geçirimsizlik sağlaması için bir süre geçmesi beklenmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ürünün göz ve ağız ile teması önlenmeli, temas halinde doktora başvurulmalıdır.

 

Tablo